SUMA’T, 11 de juny 19,00h CURSA NOCTURNA MATARÓ
5K I 10K, A PROP DEL MAR!

Instagram

REGLAMENT DE LA CURSA NOCTURNA DE MATARÓ

I.- La Cursa Nocturna de Mataró es celebrarà el dissabte 11 de juny de 2022.
La sortida de la cursa de 5k i 10k, serà conjunta a les 19:00h. El punt de sortida i arribada estarà situat al Passeig de Marina, al costat del Parc TecnoCampus Mataró-Maresme.

 

II.- Els participants que triïn la distància de 5k, tindran control en el punt de sortida i a l’arribada, els de 10k, punt de sortida, pas del km5 i en l’arribada.
La cursa popular està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat que s’inscriguin prèviament.

 

III.-  En cas de que el/la participant sigui menor d’edat podrà realitzar la prova de 10km (mínim 16 anys) (descarrega’t l’autorització en format pdf) i caldrà el consentiment del pare/mare o tutor legal. Aquesta autorització s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de l’adult. L’edat mínima de participació a la Cursa 10k és de 18 anys, i a la Cursa 5k son 16 anys o a partir de 14 anys amb el consentiment familiar.

 

IV.- El recorregut de les distàncies estarà degudament senyalitzat i amb els avituallaments pertinents cada 5km.

 

V.- Les reclamacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

 

VI.- Les classificacions oficials seran publicades el mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial. Els inscrits a cadascuna de les curses només sortiran als resultats de la cursa per la qual han fet la inscripció i tenen el dorsal / xip Championchip assignat. Hauran premis als tres primers classificats femenins i masculins de 5k i 10k.

 

VII. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.

 

VIII. Per participar, és obligatori córrer amb el dorsal assignat per l’organització ben visible i xip oficial. En cas de disposar de xip groc oficial Championchip, cal fer constar el codi de registre al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització facilitarà el lloguer d’un xip d’un sol ús al preu de 2 euros (IVA inclòs).

 

IX.- Qualsevol participant podrà ser desqualificat si: Mostra un estat físic deficient en vers les seves característiques esportives. No realitza el recorregut complert passant per cadascun dels controls de cronometratge disposats per l’organització. No portar el xip oficial Championchip correctament a la sabatilla. No porta el dorsal en un lloc visible i correctament per ser identificat pels organitzadors i jutges de la prova. Mostra un comportament antiesportiu sense respectar el procediment establert.

 

X.- La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant via internet com presencial. Cal portar el resguard de la mateixa i/o DNI del titular per recollir el dorsal. Les possibles incidències s’atendran a la Fira del Corredor dissabte fins les 16:30h. L’organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta identificació del titular; per recollir el dorsal d’un altre participant caldrà mostrar una fotocòpia o imatge del DNI del participant. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta es per causes no imputables a l’organització.

 

XI.- La cursa de 5k es considerarà tancada en 40 minuts, i els 10k es considerarà tancada 1:20h després de la sortida.

 

XII. L’organització podrà modificar el recorregut (1 circuit de 5k – 1 volta per 5k i 2 voltes per 10k) per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit certificat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

 

XIII. Les inscripcions via on-line es tancaran dijous 9 de juny a les 22;00h de 2022.

 

XIV. El dorsal i el xip es podran recollir a la Fira del Corredor que se celebrarà el dissabte 11 de juny de 2022, de 12:00h a 18:45h. Les possibles incidències s’atendran a la Fira del Corredor dissabte fins les 16:30h, més informació a l’apartat “Lliurament de Dorsals”. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

L’organització disposarà d’un guarda-roba per als participants, no s’acceptarà cap reclamació de objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, etc.) deixats al mateix.

 

XVI. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els corredors/es assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

 

XVII. Podrà participar qualsevol persona suficientment preparada per a poder assolir la distància amb garanties mèdiques, tenint en compte les edats establertes a l’apartat III.

Es podrà participar amb cadira de rodes. No es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una proba d’atletisme com poden ser patins, bicicletes, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d’altres.

 

XVIII. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les dels resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges o vídeos, fixes i/o en moviment , de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

 

XIX. En compliment d’allò que s’estableix en l’article 5 de la llei orgànica 15/1999 i la LSSICE 34/2002, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest suport resten incorporades en un fitxer automatitzat propietat de Grau Hollenstein & Asociados, SL (ZONA VIP EVENTS) amb la finalitat de gestionar la seva participació en l’esdeveniment.

Així mateix, el participant accedeix, si no comunica el contrari, a la cessió de les seves dades a Zona Vip Events i a l’Ajuntament de Mataró amb l’objecte de que li remetin informació sobre les seves activitats. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició a l’adreça del Responsable del fitxer GRAU HOLLENSTEIN & ASOCIADOS, S.L. c/ Electrónica Nº19 a zonavipevents@zonavipevents.com

La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització.

Atenció al corredor: zonavipevents@zonavipevents.com

*Si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els diners d’inscripció.

PREMIS I OBSEQUIS

Cada participant inscrit a la prova obtindrà una samarreta tècnica Marca LUANVI, commemorativa, obsequi que es lliurarà en el moment de recollir el dorsal de participació i xip, juntament amb una bossa amb obsequis de empreses col·laboradores.

Després de la cursa gaudirem de l’Àpat Party a càrrec de l’organització per a tots els participants de la cursa, amenitzat amb música en directe.