La Marató del Mediterrani RACC celebra la seva XIX edició

NOVA DATA CONFIRMADA! 21 d'abril de 2024
No corris, vola!

Instagram

Reglament de la XIX Marató del Mediterrani RACC

  • La XIX Marató del Mediterrani Racc es celebrarà el diumenge 21 d’Abril de 2024
  • A les 9:00h del matí sortirà la cursa 5k,
  • I a les 9:30h sortiran les distàncies de 10k – Mitja Marató – Marató per equips.
  • El punt de sortida i arribada estarà situat dins del Canal Olímpic de Castelldefels.
  • La cursa popular està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat que s’inscriguin prèviament.

III. En cas de que el/la participant sigui menor d’edat podrà realitzar la cursa de 5km (mínim 14 anys) i la prova de 10km (mínim 16 anys) (descarrega’t l’autorització en format pdf)

i caldrà el consentiment del pare/mare o tutor legal. Aquesta autorització s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de l’adult.

 

1-El recorregut de les distàncies estarà degudament senyalitzat i amb els avituallaments pertinents.

 

2-Les reclamacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

 

3-Les classificacions oficials seran publicades el mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial. Els inscrits a cadascuna de les curses només sortiran als resultats de la cursa per la qual han fet la inscripció i tenen el dorsal / xip Championchip assignat. Hauran premis als tres primers classificats femenins i masculins a 5k, 10k, 21k i Marató per parelles. En La modalitat per equips també tindrà premi la modalitat mixta i guanyarà la primera parella de 21k en equips que arribi a meta junts.

 

4-Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.

 

5-Per participar, és obligatori córrer amb el dorsal assignat per l’organització ben visible i xip oficial. En cas de disposar de xip groc oficial Championchip, cal fer constar el codi de registre al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització facilitarà el lloguer d’un xip d’un sol ús al preu de 3 euros (IVA inclòs).

 

6-Qualsevol participant podrà ser desqualificat si: Mostra un estat físic deficient en vers les seves característiques esportives. No realitza el recorregut complert passant per cadascun dels controls de cronometratge disposats per l’organització. No porta el xip oficial Championchip correctament a la sabatilla. No porta el dorsal en un lloc visible i correctament per ser identificat pels organitzadors i jutges de la prova. Mostra un comportament antiesportiu sense respectar el procediment establert.

 

7-La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant via internet com presencial. Cal portar el resguard de la mateixa i/o DNI del titular per recollir el dorsal. El canvi de titular es tractarà específicament el dia del lliurament dels dorsals a INCIDÈNCIES amb el pagament de 3€. L’organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta identificació del titular; per recollir el dorsal d’un altre participant caldrà una fotocòpia del DNI amb l’autorització del titular del document, per a recollir dit dorsal. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta es per causes no imputables a l’organització.

 

8-Les curses es consideraran tancades 2 hores i 45 minuts després de la sortida.

 

9-L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit certificat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

 

10-Les inscripcions via on-line es tancaran el 17 d’abril a les 23.59h.

 

11-Els inscrits podran recollir la bossa del corredor (amb el dorsal i el xip d’un sol ús) els dies que s’indiquen a l’apartat “Lliurament de Dorsals”. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

 

12-L’organització disposarà d’un guarda-roba per als participants, no s’acceptarà cap reclamació de objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, etc.) deixats al mateix.

 

13-Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d’accidents puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els corredors/es assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

 

14-Podrà participar qualsevol persona suficientment preparada per a poder assolir la distància amb garanties mèdiques, tenint en compte les edats establertes a l’apartat corresponent.

15-Es podrà participar amb cadira de rodes. No es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una proba d’atletisme com poden ser patins, bicicletes, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d’altres.

 

16-Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les dels resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

 

17-El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges o videos, fixes i/o en moviment , de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

XIX. En compliment d’allò que s’estableix en l’article 5 de la llei orgànica 15/1999 i la LSSICE 34/2002, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest suport resten incorporades en un fitxer automatitzat propietat de Grau Hollenstein & Associados, SL amb la finalitat de gestionar la seva participació en l’esdeveniment.

 

18-Així mateix, el participant accedeix, si ho comunica, a la cessió de les seves dades a Zona Vip Events, Ànecblau i Diari Sport, amb l’objecte de que li remetin informació sobre les seves activitats i/o productes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició a l’adreça del Responsable del fitxer GRAU HOLLENSTEIN & ASOCIADOS, S.L. c/ Electrónica Nº19 Piso 8C Badalona 08915 a zonavipevents@zonavipevents.com

 

19-La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització. Atenció al corredor: zonavipevents@zonavipevents.com 

 

20-En el cas de suspendre la cursa per causes de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.