41ª EDICIÓ EL CAPÓ PUJA AL CASTELL

Dissabte 28 de desembre de 2024, a partir de les 9:30 hores

Instagram

Reglament

Article 1.

La data de celebració serà el dissabte 30 de desembre de 2023.

L’hora de sortida de la cursa 6.5k serà a les 9:30h al Canal Olímpic

 

Article 2.

La cursa es regeix pel Reglament Oficial de la Comissió de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme.

El circuit estarà degudament senyalitzat amb punts km cada 1000 metres.

El guanyador/a de cada cursa de 6.5K serà el que traspassi primer la cinta en l’arc d’arribada sota i atenent el cronòmetre que marca el temps oficial de la cursa.

La sortida es donarà a les 9:30 hores. El temps límit en la cursa 6.5K és d’1 hora i 30 minuts des de l’hora d’inici.

La inscripció és personal i intransferible. Realitzada la inscripció no es retornarà cap import. En el cas d’error en la inscripció caldrà anar a la taula d’incidències ubicada a la fira del corredor per resoldre-ho en els horaris establerts.

L’edat mínima per participar és de 14 anys (amb autorització pares i/o tutors)

Si s’incompleix aquest punt serà sota la responsabilitat de cadascú i l’organització queda exclosa de cap reclamació per incomplir aquest punt.

 

Article 4.

La recollida de dorsals i/o xips es podrà fer a la Fira del Corredor:

Divendres 29 de desembre de 16:00h. a 21:00h al Centre Comercial Ànecblau de Castelldefels.

Dissabte 30 de desembre de 7:00h a 9:15h al Canal Olímpic.

Per recollir el dorsal i/o xip serà obligatori presentar el DNI o comprovant de la inscripció per comprovar la identitat i l’edat del corredor/a. En cas de no ser el titular de la inscripció haurà d’aportar una autorització signada i fotocòpia o imatge del DNI de l’interessat per a recollir el dorsal. Una vegada lliurat el dorsal i el xip, l’organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat.

 

Article 5.

El sistema de cronometratge serà mitjançant ChampionChip Catalunya aprovat per l’organització. Per poder prendre part a la cursa i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el xip propi o bé amb el que proporciona l’organització.

Els que tinguin xip groc propi hauran de fer constar el seu codi en el moment de formalitzar la inscripció. En el cas d’ometre aquesta dada, no serà responsabilitat de l’organització si no figuren en la classificació de la cursa.

És obligatori portar el dorsal ben visible al pit i el xip oficial aprovat per l’organització (Champion Chip). Els atletes que corrin sense dorsal ni xip seran automàticament desqualificats.

 

Article 6.

Les classificacions oficials són competència de l’organització i de Champion Chip presents en la zona d’arribada.

Les classificacions es publicaran al web de la cursa a partir de les 15h del dia de la cursa.

Es consideraran guanyadors els 3 primers/es corredors/es de la general en cada categoria (masculina i femenina) i de la cursa 6.5K segons el temps oficial (no temps real).

 

Article 7.

La relació de premis que es lliuraran a la zona de pòdium, al finalitzar la cursa serán els següents:

Categories 6.5K per homes i dones.

TROFEUS tant Masculí com Femení

  • Júnior (tres primers) de 14 a 18 anys – 2005 – 2009
  • Sub 23 (tres primers) de 19 a 23 anys – 2000 – 2004
  • Sènior (tres primers) de 24 a 35 anys – 1988 – 1999
  • Veterano A (tres primers) de 36 a 45 anys – 1978 – 1987
  • Veterano B (tres primers) de 46 a 55 anys – 1968 – 1977
  • Veterano C (tres primes) de 55fins al final – 1967 para atrás
  • Local (primer)
  • General (tres primers)

El primer i la primera de la general rebran també un capó.
Els 3 primers de la general homes/dones tindran el premi de la classificació general, però no tindran el premi de les altres categories.

Els trofeus que no s’hagin recollit 1 mes després de la cursa, no podran ser reclamats.

 

Article 8.

Les possibles reclamacions es faran per escrit a l’organització entre les 11:30 i les 12:00 hores del dia de la cursa. Transcorregut aquest temps, no s’acceptarà cap reclamació.

 

Article 9.

La cursa podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per inclemències del temps o per causes alienes i/o de força major, sempre que ho decideixin les Institucions governamentals col·laboradores, el Coordinador General juntament amb el Director Tècnic i el jutge àrbitre, sent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es retornarà l’import de la inscripció.

L’Organització no es fa responsable dels danys morals, materials o físics que puguin causar o causar-ne els participants i els espectadors durant aquesta matinal atlètica.

 

Article 11.

Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d’accidents puntual que queda inclosa dins del preu de la inscripció. Així mateix, cada corredor participa sota la seva responsabilitat i en inscriure’s es dona per entès que disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar l’activitat. L’organització no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.

 

Article 12.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les llistes de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i als seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga una vegada finalitzat el període previst.

 

Article 13.

Podrà participar qualsevol persona suficientment preparada per a poder assolir la distància amb garanties mèdiques, tenint en compte les edats establertes. No es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una prova d’atletisme com poden ser patins, bicicletes, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d’altres.

 

Article 14.

Segons estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament i Consell Europeu, informem que les dades incloses en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer propietat d’Ajuntament de Castelldefels amb la finalitat de cursar aquesta sol•licitud d’inscripció i preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.

 

Article 15.

La inscripció a la cursa suposa l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en última instància per l’organització, que aplicarà la normativa IAAF.22.

Organitzador
Patrocinadors
Col·laboren
Cronometratge